Uppdrag Korea

29.03.2018 14:47

När nu OS är avslutat i Korea drar jag mig till minnes min tid i SydKorea och Seoul. Det var 2008 när jag var anställd vid ett privat säkerhetsföretag som fick uppdraget att ansvara för personskyddet av en svensk VD på ett större Svenskt företag i Seoul.

Kort beskrivet så hade företaget beslutat att avskeda en lokalt anställd efter misstanke om samröre med organiserad brottslighet. Beslutet fick konsekvensen att företagets VD hotades och beslut togs om att sätta in personskydd. Jag och min kollega Lars, båda med erfarenhet från SÄPO, fick uppdraget att organisera skyddet på plats i Seoul. 

Jag och Lars löste av varandra med 3 veckors mellanrum så det blev en del "pendlande" mellan Sverige och Korea. Vi samarbetade med ett lokalt säkerhetsföretag så vi hade 8-12 säkerhetsvakter att "spela med". Det var från och till  stökigt på företagets kontor då demonstranter genomförde aktioner mot företaget och dess kontor med anledning av beslutet att avskeda den lokalt anställde. Personen ifråga hade en chefposition och hade stort lokalt inflytande. I Korea är strejker och demonstrationer mycket vanliga och ofta våldsamma. Det fanns "yrkesdemonstranter" i den grupp som genomförde aktioner mot svenska företaget. Vissa anställda deltog i dessa demonstrationer under vissa tider och med avbrott för lunch. Allt var mycket väl planlagt.

Vi fick underrättelser om att en större aktion var på gång mot företagets kontor och vi förstärkte därför med 12 säkerhetsvakter utanför kontorets huvudentré. Jag befann mig inne på kontoret och nära företagets VD. Plötsligt stormade ett 40 tal demonstranter kontoret och kom in i själva kontorslokalerna där jag skyndsamt fick föra VD in i ett konferansrum där vi låste in oss. Demonstranterna blockerade utgångarna och vi blev fast inne i konferansrummet med ytterligare svenska anställda. Tiden gick och förhandling med demonstranterna fördes av polisen då de ville undvika våldsamheter. Efter ett antal timmar utan möjlighet att uppsöka toalett blev VD tvingad att urinera i en luftrenare inne på kontoret. En inte alltför vanlig syn och visar på hur pressad situationen var. Att lämna rummet var inte att tänka på då fokuset för demonstranterna var VD.

Efter ca 10 timmar löstes situationen via förhandling med polis och vi kunde lämna konferansrummet.